Project Description

Chương Trình HRBP Manager

GIỚI THIỆU KHOÁ HỌC

HRBP MANAGER


Khóa học HRBP được Link Power tổ chức với mục đích giúp Học viên hiểu được Giá Trị và tầm Quan Trọng của HRBP đối với sự phát triển của công ty. 
Có phương pháp nắm bắt được mô hình kinh doanh của Doanh Nghiệp (phân khúc khách hàng, sản phẩm..)
Hiểu rõ được chuỗi giá trị Doanh Nghiệp và vai trò, giá trị của phòng nhân sự vào thành công của Công Ty.
Giúp bạn hiểu rõ, liên kết được chiến lược và các mục tiêu Nhân Sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp.
Có phương pháp nhận diện, phân loại các nhóm khách hàng.
Có phương pháp kết nối, xây dựng và tạo ảnh hưởng hiệu quả với khách hàng.
Hiểu rõ được mô hình tổ chức, chân dung, vai trò và lộ trình nghệ nghiệp của HRBP.
Hiểu rõ các mô hình cấu trúc tổ chức để xây dựng cấu trúc phù hợp hiệu quả cho Doanh Nghiệp.
Nắm rõ các phương pháp xây dựng chức năng nhiệm vụ có hệ thống và khoa học.
Có phương pháp xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Doanh Nghiệp.
Hiểu rõ phương pháp xây dựng và quản lý hệ thống mục tiêu (KPIs/OKRs) và xây dựng được mô hình quản lý thành tích Nine box
Hiểu rõ phương pháp xây dựng hệ thống Total Reward.
Hiểu rõ về hệ thống chức danh, và phương pháp xây dựng cấu trúc lương theo chuẩn Mercer
Nắm được các phương pháp phỏng vấn Star - Group để đánh giá đúng ứng viên phù hợp với yêu cầu đặc thù công việc của Doanh Nghiệp.
Hiểu rõ phương pháp xây dựng 1 chương trình onboarding cho nhân sự hiệu quả.
Có phương pháp, kinh nghiệm để xây dựng hệ thống exit management (tăng trải nghiệm tích cực cho những nhân viên thôi việc)
Hiểu rõ phương pháp xây dựng career path và career roadmap dành cho nhân viên.
Nắm rõ phương pháp lập và quản lý kế hoạch phát triển bản thân IDP

 

0
ngày học
0
buổi học
0+
học viên
NHẬN TƯ VẤN

BẠN MUỐN THĂNG TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP NHƯNG KHÔNG BIẾT BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

 • Bạn chưa có lộ trình nghề nghiệp cho sự nghiệp của mình?
 • Bạn chưa biết chính xác năng lực của mình đến đâu, và liệu rằng năng lực của bản thân có đáp ứng đủ nhu cầu của nhà tuyển dụng?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn rất hay cáu kỉnh và khó chịu với những người xung quanh, và thường không thể chấp nhận được cách suy nghĩ và hành động của người khác?
 • Bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp và thấu hiểu người khác, thường rơi vào những tình huống khó xử vì khiến người khác hiểu sai lệch những điều bạn thật sự muốn nói?
 • Bạn thường hay bị dẫn dắt và thuyết phục bởi người khác, nhưng không biết làm thế nào để làm ngược lại để chủ động hơn trong cuộc sống?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn rất hay cáu kỉnh và khó chịu với những người xung quanh, và thường không thể chấp nhận được cách suy nghĩ và hành động của người khác?


 

MASTER TRAINER TRẦN ĐĂNG KHOA & MASTER COACH PHẠM HÀ NGÂN SẼ TỪNG BƯỚC GIÚP BẠN GỠ NÚT THẮT CHO CÁC VẤN ĐỀ TRÊN VỚI KHÓA HỌC “MIND MASTERY WITH NLP” (RÈN MÌNH LUYỆN NGƯỜI VỚI NLP)

HRBP - MỘT XU THẾ TẤT YẾU CỦA THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG

 • Bạn chưa có lộ trình nghề nghiệp cho sự nghiệp của mình?
 • Bạn chưa biết chính xác năng lực của mình đến đâu, và liệu rằng năng lực của bản thân có đáp ứng đủ nhu cầu của nhà tuyển dụng?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn rất hay cáu kỉnh và khó chịu với những người xung quanh, và thường không thể chấp nhận được cách suy nghĩ và hành động của người khác?
 • Bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp và thấu hiểu người khác, thường rơi vào những tình huống khó xử vì khiến người khác hiểu sai lệch những điều bạn thật sự muốn nói?
 • Bạn thường hay bị dẫn dắt và thuyết phục bởi người khác, nhưng không biết làm thế nào để làm ngược lại để chủ động hơn trong cuộc sống?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn rất hay cáu kỉnh và khó chịu với những người xung quanh, và thường không thể chấp nhận được cách suy nghĩ và hành động của người khác?


 

 • Bạn chưa có lộ trình nghề nghiệp cho sự nghiệp của mình?
 • Bạn chưa biết chính xác năng lực của mình đến đâu, và liệu rằng năng lực của bản thân có đáp ứng đủ nhu cầu của nhà tuyển dụng?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn rất hay cáu kỉnh và khó chịu với những người xung quanh, và thường không thể chấp nhận được cách suy nghĩ và hành động của người khác?
 • Bạn gặp khó khăn trong việc giao tiếp và thấu hiểu người khác, thường rơi vào những tình huống khó xử vì khiến người khác hiểu sai lệch những điều bạn thật sự muốn nói?
 • Bạn thường hay bị dẫn dắt và thuyết phục bởi người khác, nhưng không biết làm thế nào để làm ngược lại để chủ động hơn trong cuộc sống?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn thường xuyên có những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực về bản thân bạn, về những người xung quanh và cả thế giới, nhưng không biết làm thế nào để trở nên tích cực và lạc quan hơn?
 • Bạn rất hay cáu kỉnh và khó chịu với những người xung quanh, và thường không thể chấp nhận được cách suy nghĩ và hành động của người khác?


 

XEM LỊCH TRÌNH CHI TIẾT 4 NGÀY Xem chi tiết tại: https://hrbp.linkpower.com.vn/#nhantuvan

NỘI DUNG ĐÀO TẠO HRBP MANAGER:

Chuyên Đề 1: Mô Hình HRBP, Chân Dung - Lộ Trình Nghề Nghiệp HRBP

 • Tại sao công ty cần HRBP
 • Mô hình HRBP là gì?
 • Khung năng lực HRBP
 • Lộ trình phát triển nghề nghiệp của HRBP
 • Thực tiễn vận hành mô hình HRBP tại Việt Nam

Chuyên Đề 2: Business Acumen

 • Hiểu về tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu về mô hình chuỗi giá trị doanh nghiệp
 • Hiểu về mô hình kinh doanh Canvas
 • Thực hành ứng dụng mô hình Canvas cho HRBP
 • Định hướng chiến lược nhân sự phù hợp với - chiến lược mô hình của Doanh Nghiệp

Chuyên Đề 3: Năng Lực Thiết Kế Cấu Trúc Tổ Chức

 • Hiểu về tổng quan hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hiểu các loại mô hình cấu trúc tổ chức hiện hành
 • Kỹ năng xây dựng chức năng nhiệm vụ theo RACI
 • Kỹ năng xây dựng hệ thống các quy trình HR bằng RACI.
 • Thực hành xây dựng chức năng nhiệm vụ và phân tích cấu trúc tổ chức.

Chuyên Đề 4: Năng Lực Tư Vấn, Triển Khai & Quản Lý Hệ Thống, Quản Lý Mục Tiêu (Kpis) Và Quản Lý Thành Tích

 • Mô hình quản lý thành tích Nine Box
 • Tư vấn - phương pháp xây dựng mục tiêu cho khách hàng trên Balance Score Card (BSC)
 • Phương pháp triển khai, phân bổ KPIs cho từng bộ phận và cá nhân
 • Phương pháp hướng dẫn đánh giá mục tiêu cho khách hàng
 • Thực hiện & xây dựng mục tiêu và đánh giá KPIs

Chuyên Đề 5: Tư Vấn Và Giải Quyết Vấn Đề C&B

 • Tổng quan Total Reward
 • Lộ trình xây dựng 1 hệ thống lương thưởng hiệu quả
 • Hiểu về hệ thống chức danh công việc Job Grades, Job Bands
 • Giới thiệu cấu trúc lương theo Mercer.
 • Thực hành đọc PC

Chuyên Đề 6: Kỹ Năng Tuyển Dụng & Quản Lý Giành Cho HRBP

 • Kỹ năng đọc hiểu công việc
 • Kỹ năng phỏng vấn STAR - Group
 • Kỹ năng xây dựng & quản lý onboarding cho nhân sự mới
 • Kỹ năng quản lý phỏng vấn quá trình thất thoát (exit, nghỉ việc)
 • Thực hành kỹ năng phỏng vấn STAR - Group
 • Thực hành kỹ năng onboarding cho HRBP

Chuyên Đề 7: Phương Pháp Xây Dựng Lộ Trình Nghề Nghiệp - Lập Quản Lý Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên.

 • Kỹ năng xây dựng lộ trình nghề nghiệp
 • Hướng dẫn xây dựng, lập và quản lí kế hoạch phát triển bản thân IDP
 • Thực hành xây dựng IDP

Chuyên Đề 8: Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh

 • Tầm quan trọng của việc xây dựng đối tác vững mạnh với HRBP
 • Ba mô hình tương tác đối tác
 • Hiểu và áp dụng DISC để phân loại đối tác.
 • Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến khách hàng
 • Kỹ năng làm việc với khách hàng khó tính

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Để nhận thông tin chi tiết về lịch khai giảng và học phí, xin vui lòng điền thông tin ở nút bấm bên dưới để đội ngũ tư vấn của LINKPOWER liên hệ nhằm hỗ trợ thông tin chu đáo hơn cho bạn.

We'll never share your email with anyone else.

NHẬN TƯ VẤN